خانه » مقالات تخصصی , دستگاه حضور و غیاب , کنترل تردد