نرم افزارها

کنترل ورود و خروج در هر ارگان و یا سازمانی به عنوان یکی از مهمترین دغدغه های اصلی مدیران بشمار می آید. با استفاده از راهکار نرم افزار ها و اتوماسیون ثبت ورود و خروج، مشکل بسیاری از سازمان ها حل مرتفع میگردد.

 

در طرح پیشنهادی، کارکرد مربوط به هر پرسنل بر اساس ورود و خروج ها، ماموریت ها، مرخصی ها، نوع پرسنل و گروه های کاری مشخص می گردد. در حقیقت این سیستم جزیی از زیر سیستم های نرم افزارهای هوشمند یکپارچه در مدیریت منابع انسانی می باشد. سیستم ورود و خروج در واقع قابلیت دریافت اتوماتیک اطلاعات ورود و خروج از هر دستگاه را دارا میباشد و می تواند اطلاعات را به صورتی دقیق و منسجم در کارتکس ورود و خروج هر پرسنل قرار دهد.

با امکانی که در این سیستم  قرار داده شده می توان اطلاعاتی نظیر اطلاعات ماموریت ها و مرخصی های پرسنل را از سیستم ماموریت و مرخصی دریافت نمود. سیستم ورود و خروج قابلیت محاسبه اتوماتیک کارکردها و غیبت ها را نیز دارا می باشد از قابلیت های دیگر سیستم ورود و خروج امکان مدیریت دستی اطلاعات برای مدیران سیستم و ارسال اطلاعات به سیستم کارتابل الکترونیکی می باشد.

گزارشات تعبیه شده در سیستم ورود و خروج این امکان را برای کاربران فراهم می نمایند تا بتوانند گزارشات مختلف محاسبه ای، آماری و مقایسه ای را از سیستم دریافت نمایند. در سیستم ورود و خروج امکاناتی برای تعریف برنامه کاری و ورود و خروج پرسنل تعبیه گردیده تا نوع ورود و خروج پرسنل بر اساس تک شیفتی، دو شیفتی، سه شیفتی و برنامه کاری خاص یا گروه های کاری خاص مشخص گردد.

همچنین در این سیستم امکان تعریف انواع گروه های کاری، تائید غیبت ها و همچنین مدیریت اطلاعات تعبیه شده است.

نرم افزار های مدیریتی در حوزه ی سیستم های ورود و خروج و کنترل تردد ، در سه بخش نرم افزارهای مدیریت کاربران ، نرم افزار های کنترل تردد و نرم افزارهای حضور و غیاب قابل ارائه میباشد. نرم افزارها بر اساس نوع کاربرد میتوانند به صورت Stand alone یا تحت شبکه دسته بندی گرددند.

گروه فنی مهرپردازش با استفاده از دانش روز دنیا در ارائه خدمات و سرویس های حضور و غیاب و کنترل تردد، نرم افزارهای بومی سازی شده ای را مبتنی بر نیازهای سازمانها و ارگانها در اختیار دارد. امکان گزارشگیری، تعیین سطح دسترسی، تهیه ی نسخه پشتیبان و .. از جمله امکانات نرم افزارها میباشد.


لينک مرتبط

عملکرد دستگاه حضور و غياب ،ليست قيمت دستگاه کنترل تردد ، ليست قيمت دستگاه حضور و غياب،راکت بازرسي بدني،نرم افزار باشگاه ورزشی، دستگاه گشت و نگهباني ،دستگاه ايکس ري ، اسکنر اثر انگشت ،گيت فلزياب ،گیت فلزیاب بازرسی فرودگاه دستگاه اکسس کنترل -برند zk و suprema

لطفا به ما امتیاز دهید