بله، سیستم کنترل تردد هوشمند معمولاً قابلیت ادغام با سیستم‌های دیگر را دارد. می‌توانید آن را با سیستم‌های مدیریت منابع انسانی (HRM)، سیستم‌های حضور و غیاب، سیستم‌های پرداخت حقوق و دستمزد و سایر سیستم‌های مرتبط دیگری که در سازمان مورد استفاده قرار می‌گیرند، ادغام کنید. این ادغام امکان انتقال اطلاعات به صورت خودکار و همزمان را فراهم می‌کند و از دقت و کارایی بیشتری برخوردار است.