اگر دستگاه حضور و غیاب دست دوم شما اثرانگشتی هست، حتما در ابتدا در چندین مرحله اثر انگشت خود را تست کنید که شناسایی میکند یا خیر؟ و حتما دستگاه را تا 1 ساعت زیر بار ببرید تا اگر عیب و ایرادی داشت نشان دهد.اگر دستگاه شما تشخیص چهره بود دوربین دستگاه را تست کنین که تصویر شما را واضح نشان داده و به راحتی ثبت چهره انجام می دهد یا نه؟