سیستم کنترل تردد هوشمند شامل ترکیبی از دستگاه تشخیص چهره، کارت، اثرانگشت، نرم‌افزار مدیریت است. این سیستم از طریق دوربین‌ تشخیص چهره، RFID، اطلاعاتی مانند کارت یا تصویر فرد را دریافت کرده و سپس دستگاه اکسس کنترل این اطلاعات را تجزیه و تحلیل نموده و با نرم‌افزار مدیریت مرتبط می‌کند. دستگاه بر اساس اطلاعات دریافتی از قبل، تصمیم‌گیری می‌کند که آیا به فرد دسترسی داده شود یا خیر. در نهایت، دستگاه‌های خروجی مانند آژیرها یا دروازه‌ها فعال می‌شوند تا فرد را به‌طور مشخصی وارد یا خارج کنند.